Page 1 of 1

Full contact Da shou, push hands, fighting

PostPosted: Sun Jul 05, 2015 4:51 pm
by mls_72
Push hands and Da shou skills vs real people trying to knock your head off.


Been studying Tai chi for 25 years now, with teachers from the lineages of Cheng man-ching, Fu Zhongwen, Jiang Yu-Keung Xiang Yang-He, Yang Zhenjie, Yang Zhendou, and Yang Jun along the way.

https://youtu.be/E9wL-mc8PmU

and

https://youtu.be/M88AM_6x1Lw